STEP 5:  Pag-aralan ang pag tanggap ng Parcel delivery Booking
Para sa ipinapatupad na Social Distancing, huwag na papirmahin ang customer sa app.
STEP 6:  Kapag nai-upload na lahat ng kinakailangang mga dokumento, mag Fill-up ng ID FORM

https://form.123formbuilder.com/5758324/form
PansininKapag kumpleto ang lahat ng inup-load na mga dokumento sa app, matatanggap mo ang iyong ID sa iyong e-mail sa loob ng 24 hours.

© 2020 by MOVE IT Philippines.  All Rights Reserved