Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.10 PM.png
Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.32 PM.png
Para sa ipinapatupad na Social Distancing, huwag na papirmahin ang customer sa app.
Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.57 PM.png