Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.10 PM.png
Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.21 PM.png
Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.32 PM.png
Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.44 PM.png
Para sa ipinapatupad na Social Distancing, huwag na papirmahin ang customer sa app.
Screen Shot 2020-10-07 at 6.46.57 PM.png
Screen Shot 2020-10-07 at 6.47.10 PM.png
Screen Shot 2020-10-07 at 6.47.22 PM.png