Para sa ipinapatupad na Social Distancing, huwag na papirmahin ang customer sa app.

© 2020 by MOVE IT Philippines.  All Rights Reserved