STEP 2: Pag-aralan ang pag set-up ng App

STEP 3:  Mag download ng Driver App

en_badge_web_generic.png
1200px-Download_on_the_App_Store_Badge.s

STEP 4: Mag Register sa app at i-upload sa app ang mga sumusunod

a. Professional Driver’s License
b. NBI Clearance (to follow allowed)
c. Barangay Clearance na nagpapatunay na ikaw ay nakatira sa nasabing barangay
d. Solo Photo
e. Certificate of Registration ng sasakyan

f.  Official Receipt ng sasakyan
g. Harapang  litrato ng sasakyan
h. Likurang litrato ng sasakyan na nagpapakita ng plaka

i.  Kaliwang litrato ng sasakyan

j.  Kanang litrato ng sasakyan
k. Letter of Authority (LOA) kung hindi sayo nakapangalan ang sasakyan.
l.  Valid ID ng tunay na may-ari ng sasakyan.


STEP 5:  Pag-aralan ang pag tanggap ng Parcel delivery Booking

https://www.moveitphilippines.com.ph/5-pag-tanggap-ng-booking

© 2020 by MOVE IT Philippines.  All Rights Reserved