Screen Shot 2020-11-09 at 1.15.22 PM.png
Screen Shot 2020-11-09 at 1.18.10 PM.png
Para sa ipinapatupad na Social Distancing, huwag na papirmahin ang customer sa app.
Screen Shot 2020-11-09 at 1.18.34 PM.png
Screen Shot 2020-11-10 at 10.43.33 PM.pn